GİB 196 personel alımı yapacak! personel alım sınavı ne zaman? Başvuru koşulları ne? Kontenjanı kaç?

'ndan kritik açıklama geldi. GİB 196 personel alımı yapacağını açıkladı. İstihdam edilecek iller ve kontenjan sayıları merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım sınavı ne zaman? Başvuru koşulları ne? Kontenjanı kaç?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 11:22

(GİB) yaptığı açıklamada tüm detayları açıkladı. GİB tarafından yapılan açıklamada, "Başkanlığımızca istihdam edilmek üzere 196 (yüz doksan altı) Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SINAV TARİHİ NE?

Sözlü sınav 29 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığın internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

GİB SINAV BAŞVURU KOŞULLARI NE?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS
Ortaöğretim) katılmış ve KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almı olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB) SINAV BAŞVURU TARİHİ NE?

Başvurular, 1 Mart 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Mart 2021 Çarşamba günü saat
17.30'da sona erecektir.
- Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt
olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle
yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer
almaktadır.
- Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler.
- Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz
önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

GİB SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

- Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.
- Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki
konulardan oluşur.

GİB SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ

- Sözlü sınav, adayların;

a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yukarıda sayılan her bir kriter için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.

- Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.

- Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde KPSS-P94 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

- Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.


SON DAKİKA