Yasa ne getirdi?

Cumhurbaşkanı 'ün onayladığı yasaya göre statta taşkınlık yapanlar tecrit odalarında tutulacak, hakaret dolu tezahürata 6 ay hapis cezası verilecek

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2011 Cuma 01:29 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2011 Cuma 15:14
Sporda şiddetin önlenmesini amaçlayan tasarı, 'de yasalaşmasından sonra Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandı. Yeni düzenleme sporseverlere birçok yenilik getiriyor. Yeni kanuna göre ev sahibi spor kulüpleri, spor alanlarında sağlık ve güvenliğin yanı sıra ilgili spor federasyonları ve uluslararası spor federasyonlarınca belirlenen önlemleri de almakla yükümlü olacak. Çocuklar ve engellilerin müsabakaları izleyebilmeleri için yer tahsis edilecek. Seyircilerin yerleri numaralandırılacak.

Şike ve teşviğe 12 sene ceza
"ELEKTRONİK biletle" maça girilebilecek. Elektronik kartta; kişinin adı, soyadı, kimlik numarası ve fotoğrafı olacak. Seyircinin, izlemek istediği maçın bileti bu karta yüklenecek. Stada bu kartla girilecek. Yasa, şike ve teşvik primine ağır cezalar getiriyor. Bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla, bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 20 bin TL'ye kadar adli para cezasına çarptırılacak. Kendisine menfaat temin edilen kişi ve şikeye katkıda bulunan kişiler de aynı cezaya mahkum edilecek.

* * *
HAKARET olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunan taraftarlara, şikayet şartı aranmaksızın, 15 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek. Spor alanlarında veya çevresinde din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret edici söz ve davranışlarda bulunan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Bu suçların, yazılı pankart taşınarak ve asılarak ya da duvarlara yazı yazılarak işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılacak.

Biletsiz girmek cesaret ister
BİLETİ olmadan spor alanlarına giren kişi adli para cezasına mahkum edilecek. Maçlara girmesi yasaklanan kişi, maça biletsiz girerse 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek. Kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri spor alanlarına sokan kişi, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alacak. Alet veya maddeleri spor alanına sokan veya seyircilere temin eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Bu aletleri kullanan kişi, maç düzeninin bozulması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Bir bakışta yasa
* ALKOL, uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisi altında olduğu açıkça anlaşılan kişi, spor alanlarına giremeyecek.

* SEYİRCİDEN yasaklanan kişi, taraftarı olduğu kulübün maçının yapılacağı gün, maçın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmak zorunda.

* MAÇLARA girmesi yasaklanan kişi, maça biletsiz girerse 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alacak.

* ELEKTRONİK kartı yetkisiz olarak üreten, satan, satışa arz eden, devreden, satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılacak

* MAÇ için seyirci kabulüne başlanmasından tahliyesine kadarki zamanda yetkisiz olarak sahaya, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişiye, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.

BİZE ULAŞIN